<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skola i Båstad hade dålig inomhusluft – valde luftrenare och sparade 3 miljoner kronor

 

Samspel mellan skola, politiker och fastighetschef löste problem med ohälsa i en skola och sparade 3 miljoner kronor i Båstad.

Jag delar gärna med mig av den här historien och tror att flera av landets 290 kommuner kan dra lärdom, säger Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstads kommun.

 

Båstad Hans Paganus

Hans Paganus, fastighets- och fritidschef i Båstads kommun.

 

Västra Karups skola i Båstad har elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan hade under flera år haft problemen med dålig inomhusluft och det fanns också ett beslut på att bygga om hela skolan. Men 2017 blev problemen så allvarliga att åtgärder var nödvändiga.

– Det var skolpersonal som mådde dåligt och som till exempel upplevde huvudvärk och problem med huden. Det fanns också personal som slutade på grund av ohälsa, berättar Hans Paganus.

 

Politiker hade koll på omvärlden

 

Läget förvärrades och om inget gjordes åt situationen kunde inte rektor och skyddsombud ta ansvar längre för arbetsmiljön på skolan. Ett alternativ var att stänga hela skolan och flytta ut all verksamhet i moduler. Men en sådan åtgärd är inte gjord i en handvändning, då den kräver omfattande planering och bygglov. Dessutom är det en erkänt kostsam åtgärd.

– I det läget var det en politiker i Båstad som tipsade oss om ett fall i Skara kommun där Genano varit inblandade och med sina luftrenare löst ett liknande problem med ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO). Jag är själv ingenjör i botten och kunde sätta mig in i de lösningar som Genano jobbar med och insåg att det var värt ett försök även hos oss, säger Hans Paganus.

 

9 av 10 började må bättre

 

2018 levererade Genano Ren Luft som tjänst bestående av löpande provtagningar av inomhusluften, symptomundersökningar för medarbetare och 24 luftrenare installerades i skolan. På kort tid åstadkoms tydliga förbättringar. Laboratorieanalyser visade att emissioner kraftigt hade minskat och i uppföljningen av symptomundersökningen uppgav 9 av 10 medarbetare att luftkvaliteten hade förbättrats efter luftrenare hade installerats.

– Hälsoproblemen försvann i stort sett och mätningar visade att andelen ohälsosamma partiklar i luften minskat kraftigt. Fortfarande var det svårt att exakt peka på en orsak till problemen, men det är ofta så med dålig inomhusluft. Det viktiga är att hitta en åtgärd som hjälper och man ska komma ihåg att luftrenare ändå bara är en tillfällig lösning. I vårt fall fanns redan ett beslut på att riva och bygga om skolan men vi behövde nu inte agera akut, säger Hans Paganus.

Stor besparing för kommunen

 

Klart är dock att satsningen på luftrenare innebar en kraftig besparing för Båstads kommun jämfört med omfattande evakuering till externa moduler. Enligt Hans Paganus beräkningar blev besparingen cirka 3 miljoner kronor. Till detta tillkommer att kommunen också slapp göra allt administrativt arbete som hade följt med en evakuering. Med luftrenarna igång var det möjligt att behålla en betydande del av verksamheten i de gamla lokalerna och komplettera med moduler utanför skolan. Den nya skolan som håller på att byggas på platsen ska vara klar 2022.

 

Kontakta oss!

 

Finns det problem med inomhusmiljö i fastigheter i din närhet, eller till och med tecken på ohälsa bland anställda? Eller vill du veta vad våra kunder säger mer om oss? Ta kontakt med din Genano inomhusmiljöspecialist för ytterligare information.

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning