<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur kan man kontrollera kvaliteten på inomhusluften?

Många faktorer påverkar inomhusluftens kvalitet. Vi är alla individer som reagerar på olika variabler, så orsaken till problem med inomhusluftens kvalitet är sällan enkel. Eftersom orsakerna beror på en kombination av faktorer är det förståeligt att det har varit svårt att peka ut orsaken till symptomen. (Du kan läsa mer om olika faktorer som påverkar inomhusluftens kvalitet här.) Den senaste tekniken gör det möjligt att undersöka och mäta inomhusluften i varje rum i en byggnad utan att behöva demontera några konstruktioner.

Enheterna rapporterar luftens kvalitet nästan i realtid.

 

Sensorer ger noggrann information om luftkvaliteten

Nya enheter som fungerar i radionätverk (t.ex. Sigfox) och kan rapportera inomhusluftens kvalitet nästan i realtid har dykt upp på marknaden. De laddar upp de uppmätta variablerna till en molntjänst där sensordata kan förfinas och övervakas mycket flexibelt enligt behov och önskemål. Eftersom de använder ett separat nätverk behöver dessa enheter inte använda byggnadens nätverksförbindelse eller ens elektricitet, vilket gör det enkelt att både installera och använda dem.

I många problembyggnader utgör tryckskillnaden till uteluften ett allmänt problem som får ersättningsluften att läcka genom konstruktionerna eller andra vägar. Lägg till faktumet att lufttrycket i Finland varierar en hel del efter årstid och temperatur – realtidsmätning är definitivt ett utmärkt verktyg för att hantera detta vanliga problem med kvaliteten på inomhusluft.

IoT-teknik erbjuder ett enkelt och ekonomiskt sätt att följa upp mätresultaten.

Denna teknik kan också användas för att utvärdera andra kvalitetsfaktorer för inomhusluft, som lättflyktiga organiska föreningar (VOC), partikelformigt material (PM2,5), koldioxid (CO2), fukt och temperatur. Med rumsspecifika data om dessa faktorer kan vi lösa en mängd problem.

 

Vi kan:

  • reagera på ökande värden i lokaler innan människor börjar visa symptom
  • avgränsa orsaken till problemet till ett specifikt rum eller en sannolik grundorsak
  • kontrollera genom mätningar om vidtagna åtgärder verkligen löste problemet och om det är realistiskt att anta att människor inte längre ska ha problem med kvaliteten på inomhusluften – detta är kanske det viktigaste
  • säkerställa att problemet inte återkommer, vilket är väsentlig information för att till exempel förbättra lufttätheten i en byggnad.

Den nya IoT-tekniken ger möjlighet till förebyggande åtgärder, snabbare reaktion och enkel, billig och tillförlitlig databaserad övervakning av resultaten från mätningarna. Detaljerade laboratorietester kommer fortfarande att behövas men de kan nu fokuseras på exakt rätt utrymmen och egenskaper. Allt detta spar tid och pengar och ger förhoppningsvis oss alla ren inomhusluft av hög kvalitet.

Se hur du kan få ren inomhusluft som en tjänst i offentliga byggnader.

 

 

Ladda ned en köpguide för att välja luftreningslösning.