<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad orsakar dålig inomhusluftkvalitet på lager och produktions anläggningar?

Arbetstagare inom fabriker och lager utsätts för stora mängder kemikalier och föroreningar, vilket gör luftkvaliteten en kritisk säkerhetsfråga för alla som arbetar i dessa miljöer. Luftkvaliteten i industriproduktionsanläggningar har en enorm inverkan på människors hälsa och därmed deras förmåga att arbeta.

 

Faktorer som leder till dktorer som leder till dålig inomhusluftkvalitet inom ett lager:ålig inomhusluftkvalitet inom ett lager:

 


  • Föroreningar från avgaser p.g.a. konstant hämtning och leverans av varor
  • Kemiska utsläpp från tillverkningsprocesser eller råmaterial
  • Dålig ventilation, särskilt på vintern när lagren isoleras från kylan
  • Dåligt underhåll av ventilations-, värmesystem. Föråldrade ventilations installationer
  • Fukt på grund av läckage, övervärmning eller hög luftfuktighet


Eftersom kolmonoxid är den mest framträdande av giftiga gaser i lagret, är kolmonoxidförgiftning ett signifikant hot. Organ som hjärnan och hjärtat är i fara under CO-förgiftning. Tidiga symptom på kolmonoxidförgiftning är influensaliknande, de inkluderar; yrsel, svaghet, huvudvärk, illamående, visuell störning, förvirring, bröstsmärta och medvetslöshet. Ventilations installation av byggnaden ensam kan inte förhindra kolmonoxidförgiftning om dieseldrivna truckar körs inomhus.

Hur påverkar den dåliga inomhusluftkvaliteten ditt företag?

Även om luftföroreningar är osynliga kan de få en allvarlig inverkan på vår hälsa. Luftföroreningar kan orsaka andningssjukdomar och till och med cancer, tillsammans med andra hälsoeffekter, vilket orsakar sjukfrånvaro. Kostnaden för en sjukfrånvaro dag kan vara hundratals euro. Den indirekta effekten är en dålig arbetsgivarbild, vilket gör det svårt att rekrytera kvalificerad personal, som kan vara mycket eftertraktad av många konkurrerande företag.

Den dåliga inomhusluftkvaliteten i produktionsutrymmen ökar väsentligt utgifterna för företagare på många sätt - också genom sämre produktion. Fel i känslig robotteknik kan orsaka förseningar eller kvalitetsproblem i produktionsprocesser. Det visar sig i antalet defekta produkter, som vanligtvis hamnar i skrotförluster eller vid fördröjningar i produktionen, när produktions utrustningen behöver service. Ju mer utrustningen servas, desto dyrare blir det att driva verksamheten. Den höga renhetsgraden bidrar positivt till livscykeln för produktionsenheter och förhindrar därmed överföring av luftburna patogener luftburna patogener.

 

Läs mer om teman i kostnadsfria vägledningen: 10 viktiga fakta hur ren luft påverkar din verksamhet