<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Social- och hälsovårdtjänsten i Esbo stad väljer teknik från Genano för att skydda personal och patienter från luftburet virus

 

Vårdsektorn i Esbo stad var väl förberedd för att klara utbrottet av coronaviruspandemin och omorganiserade snabbt delar av sin verksamhet. Esbo stad tillämpade försiktighetesprincipen för att skydda sin personal och andra patienter från att bli smittade och ville kvalitets säkra inomhus luftmiljön på sina coronamottagningar. En av uppgifterna var att förvandla hälsocentralen Samaria i stadens centrala delar till en enhet som kunde klara att ta hand om människor och ge respiratorvård i trygghet.

 

Mottagningen, väntrum, undersökningsrum, reception, personalrum, korridorer säkrades upp med Genanos teknik för att dekontaminera luft dvs rena luften så mycket som möjligt av virus. Med Genanos patenterade teknologi tas eventuella viruspartiklar i luften effektivt om hand och oskadliggörs.

 

Tack vare Esbo stads förmåga att planera och förutse behoven fick Genano möjlighet att vara delaktiga i ett tidigt skede. Tre dagar innan öppningen av de omgjorda enheterna levererade Genano utrustningen och installerade på plats.

 

I Finland använder ett dussintal hälsostationer och laboratorier Genanos Ren Luft som Tjänst. Behovet av tjänsten har sin upprinnelse i problem med dålig kvalitet på luften inomhus, som utan åtgärd kan förorsaka hälsoproblem dvs byggnadsrelaterad ohälsa. Att även ta hand om eventuella viruspartiklar i luften görs av samma utrustning i dessa lokaler.

 

Har du verksamhet i lokaler som är särskilt utsatta t ex myndighetsfunktioner eller service kan luftdekontaminering bidra till att minska risker att utsättas för virus. Ta kontakt med din närmaste Genano medarbetare för att se vad vi kan göra tillsammans.

 

För referenser och mer information besök vår hemsida där du även hittar en karta hur Coronaviruset sprids i världen

Klicka här:

https://www.genano.com/sv/sjukvard