<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ökad graviditetsfrekvens med Genanos luftrening på cypriotisk fertilitetsklinik

 

 Ofrivillig barnlöshet, infertilitet, är något som i västvärlden drabbar ca 15-20 % av alla par. Det finns många anledningar till att infertilitetsproblemet är så utbrett, men en orsak är att många par väntar allt längre med att försöka få barn. Ett av de bästa sätten att hantera infertilitet är att använda sig av IVF-behandling (In vitro-fertilisering). Det första barnet efter en IVF-behandling föddes 1978 och fram till idag har det runt om i världen fötts drygt 9 miljoner barn efter IVF.

 

I Europa finns ca 500 IVF-kliniker där embryon skapas via befruktning av ägg i laboratoriemiljöer. Renhetskraven på laboratoriemiljöerna är mycket höga. Kravet omfattar också luftkvaliteten. För att uppnå en tillräckligt ren miljö har många kliniker specialanpassade ventilationssystem och luftslussar in till laboratorierna. Det är nödvändigt för att förhindra att föroreningar kommer in i laboratoriemiljöerna via exempelvis tilluft, personal och utrustning.

Hepa-filtrerad luft inte tillräckligt ren

 

Flyktiga organiska föreningar (VOC), mikrober och partiklar är alla kända för att ha en negativ effekt på embryoutvecklingen. Ultrafina partiklar i nanostorlek utgör en stor risk eftersom de kan fästa på cellerna, penetrera dessa och störa utvecklingsprocesserna. Många IVF-klinker har idag ventilationslösningar med HEPA-filter. Problemet är att dessa filter inte klarar av att rena luften från de ultrafina partiklarna.

 

Hos IVF-kliniken Crown IVF Center på Cypern ledde det fram till beslut om att investera i Genanos luftreningsteknik. Man ville helt enkelt försäkra sig om att luften på ett effektivt sätt sanerades och blev ultraren med hjälp av Genanos air decontamination units. Crown IVF Center på Cypern, som har två kliniker, har ett mycket gott anseende. Verksamheten som startade för drygt 25 år sedan har hjälp nästan 33 000 barn att komma till världen.

 

Genanos luftrening ökade graviditetsfrekvensen med 5 %

 

Dr Halil Tekin är ägare till Crown IVF och också klinikernas chefsläkare. Han berättar varför kliniken valde att inleda ett samarbete med Genano.

"Vi arbetar med levande celler som kommer att odlas till fullt mänskligt liv. All kontaminering kan påverka oocyterna (kvinnliga könsceller) eller embryon ner till DNA-nivå innan vi har implanterat cellerna. Eftersom HEPA-filter inte kan ren luft från partiklar i nanostorlek inledde vi en sökprocess för att hitta en luftreningsteknik som kunde optimera luftkvaliteten och säkerställa att laboratoriemiljöerna verkligen fick ultraren luft. Vi upptäckte Genanos teknik och efter installation av företagets mobila enheter för luftsanering beslutade vi att göra en empirisk studie för att utvärdera resultat".

 

IMG_6117

 

Studien utfördes så att en jämförelse kunde göras mellan laboratoriemiljöer med och utan Genanos luftrening. Jämförelsen visade att den effektiva luftsaneringen med Genanos teknik ökade graviditetsfrekvensen med hela 5 %. Studien får också stöd i ny forskning som visar att luftkvaliteten på IVF-laboratorier kan ha en mycket stor effekt på IVF-resultatet. För Crown IVF har detta lett fram till ett beslut om att installera fler av Genanos luftsaneringsenheter.

 

I Sverige utförs varje år mer än 20 000 IVF-behandlingar

 

Svenska par som drabbats av ofrivillig barnlöshet kan vända sig till både offentliga och privata IVF-kliniker. Varje år utförs mer än 20 000 IVF-behandlingar och antalet ökar konstant. Kvalitetskraven på klinikerna är höga och Peter Christiansen som är sales director för Genanos affärsområde Healthcare & Laboratories ser studien hos Crown IVF som mycket viktig.

”Resultatet som uppnåtts ger en tydlig signal om dels luftkvalitetens betydelse, dels att lösningar med HEPA-filter inte ger tillräckligt ren luft. Hanteringen av HEPA-filter utgör i sig också en riskfaktor då det kan leda till kontaminering av laboratorier. Det finns även exempel från laboratorier i Sverige som visar att vår luftreningsteknik mycket effektivt sanerar luften från de allra minsta och farligaste partiklarna vilket HEPA-filter inte klarar av. Min förhoppning är att IVF-kliniker i Sverige och givetvis många andra länder ska lägga allt större vikt vid frågor som rör luftkvalitet, och att man blir medvetna om den positiva effekt som ultraren luft kan ha på bl a klinikernas graviditetsfrekvens”.

 

 

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar