<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftsanering skyddar personal och patienter från smittspridning på dentalklinik i Italien

 

Dentalkliniker där det utförs avancerad tandbehandling och även operationer är en miljö där det finns smitto- och infektionsrisker både för personal och patienter. Vid tandingrepp och operationer i munhålan är det lätt att luftburna partiklar sprids vid hosta, nysning och även under samtal mellan personal och patienter. Risken med luftburen smittspridning blev uppenbar under Covid 19-pandemin för många dentalkliniker och tandläkarmottagningar. I Sverige stängde folktandvården igen verksamheten och hos privata kliniker minskade antalet patienter med 50 procent.

 

Att situationen hade kunnat hanteras på ett annat sätt finns det ett bra exempel på i italienska Torino. Dentalkliniken Dental Clinic Studio Milanesio har ett 15-tal anställda. Här arbetar tandläkare, hygienister och assistenter i moderna och totalrenoverade lokaler som rymmer fyra operationssalar, röntgenrum, ett laboratorium, reception, relaxrum, kontor och väntrum. På kliniken har det aldrig funnits någon oro för smittspridning och verksamheten påverkades aldrig under pandemin.

 

reception milanesio

 

Anledningen är den installation av ett 10-tal mobila luftsaneringsenheter (Air Decontamination Units) från Genano under sommaren 2020. I en dialog med Genano valdes två typer av enheter. En större modell med en kapacitet på 300 m3/h och en mindre med en kapacitet på 240 m3/h. Enheterna placeras i operationssalar, väntrum, reception och andra gemensamma ytor.

 

studio milanesio 3


Ren luft är inte tillräckligt – det krävs ultraren luft och då behövs luftsanering

 

Kliniken i Torino ägs av Dr. Marco Milanesio. I samband med renoveringen av lokalerna beslutades att genomföra en satsning på luftkvalitet och en teknik som i princip skulle eliminera risken för luftburen smittspridning. Målet var bästa möjliga arbetsmiljö för personalen men också patientsäkerheten stod i fokus.

”Vi ville rena inomhusluften från virus, bakterier även de luftburna partiklar som kan uppstå vid tandingrepp. Frågan blev extra aktuell under pandemin då det var viktigt för oss att ge personalen en trygg arbetsmiljö. De fick vi tack vare Genanos luftsaneringsenheter och vi är stolta över att ha en klinik där luften till 99,999 % är fri från virus och bakterier. Vi är så nöjda med resultatet att vi rekommenderat Genanos luftsaneringsenheter till våra branschkollegor”, säger Dr Milanesio.

 

dr milanesio

 

Hos Genano Oy i Finland är Peter Christiansen Sales Director för affärsområdet Healthcare & Laboratories. Han ser kliniken som ett utmärkt exempel på vad som krävs för att eliminera risken för luftburen smittspridning.

 

”Under pandemin översvämmades marknaden av erbjudanden om luftrenare. Alla sa sig kunna förhindra spridning av Covid-19. Faktum är dock att merparten av marknadens luftrenare inte klarar det, och anledningen är att tekniken inte kan avdöda de allra minska och farligaste partiklarna som är i nanostorlek. Ren luft ger inte tillräckligt smittskydd. Det krävs ultraren luft och då behövs den typ av luftsaneringsenheter som vi på Genano utvecklar. Jag hoppas att många fler ska inse att det finns en gradskillnad mellan luftrening som begrepp och luftsanering. Min förhoppning är också att tandvårdskliniker i Sverige ska upptäcka de möjligheter vi har att bidra till en helt säker arbetsmiljö för personalen och en trygg miljö för oroliga patienter”, säger Peter Christiansen.

 

yellow g350 milanesio dentist

Övervakningstjänst ger dentalkliniken full kontroll på luftkvaliteten

 

På Dental Clinic Studio Milanesio i Torino spelas en film i väntrummet som väckt stort intresse hos många besökare. Det är en film som berättar om Genanos teknik och förklarar hur klinikens luftsaneringsenheter bidra till en smittfri och trygg miljö med bästa möjliga luftkvalitet. Att luftkvaliteten är bra och fri från partiklar är det också lätt för personalen på kliniken att kontrollera. Förutom luftsaneringsenheterna har man nämligen valt att också installera Genanos kompletta koncept för övervakning av luftkvaliteten. Utplacerade sensorer samlar in data om olika mätvärden, bland annat för partikelhalter, som sedan presenteras grafiskt på en displayenhet – Genanometer – som finns lätt tillgänglig för all personal.  

 

dentist milanesio genano 350

studio milanesio dentist

milanesio dentist genano

 

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar