<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Han var drivande för att Laboratoriemedicin i Sundsvall skulle få ultraren luft

 

Laboratoriemedicin Västernorrland bedriver analysverksamhet inom klinisk mikrobiologi, klinisk kemi och transfusionsmedicin. Laboratoriet finns vid sjukhusen i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall och under ett år utförs drygt 4 miljoner analyser. Inom molekylärdiagnostiken används främst analysprincipen PCR-diagnostik. PCR står för Polymerase Chain Reaction och tekniken används idag av många laboratorier i Sverige. Kraven är höga på ett PCR-laboratorium och verksamheten vid Laboratoriemedicin Västernorrland är ackrediterad och kvalitetssäkrad sedan 1996 enligt Swedac SS -EN ISO 15189 (Medicinska laboratorier). Ackrediteringen säkerställer att proverna hanteras och analyseras enligt internationellt erkända standarder.

 Sundsvalls Sjukhus, Fotograf Anneli Egland

Sundsvalls Sjukhus, Fotograf Anneli Egland

 

”Kvalitetssäkring” är ett nyckelbegrepp inom Laboratoriemedicin och man använder sig att ett flertal etablerade kvalitetsverktyg för att svara upp mot de krav som ställs. I Sundsvall kan en av Genanos luftrenare betecknas som ett av dessa verktyg. Sedan drygt 15 år ser luftrenaren Genano 310 till att luften hålls ren även från ultrafina partiklar i kritiska delar av laboratoriet.

 

Viktigt att undvika risk för kontaminering

 

Fred Frölander började arbeta som mikrobiolog på laboratoriet år 1977. Drygt tjugofem år senare var han med att driva på för en satsning på luftrening. Det var efter att det skett en sammanslagning av två laboratorieenheter, och efter att det inletts en kvalitetssatsning enligt principerna för GMP – Good Manufacturing Practice och GLP – Good Laboratory Practice. Fred är idag pensionär, men han kan berätta om varför luftrening fick hög prioritet.

 

När vi gjorde en sammanslagning av två laboratorier var det viktigt att vi kunde tillgodose de olika verksamheternas behov av ren luft. Vi visste att det fanns föroreningar i inomhusluften och vi visste också att det fanns en risk för att personalen bar med sig föroreningar när de rörde sig i lokalerna. I delar av laboratoriet var det extra viktigt att eliminera risken för kontaminering av prover och det gjorde att luftrening blev högaktuellt. Vi hade visserligen filtrering i ventilationens tilluftssystem, men vi ville komplettera med en mobil luftrenare som effektivt tog hand om föroreningar och även kunde hålla bakterier i schack, berättar Fred Frölander.

 

Fred Frölander

Fred Frölander

Test visade att det inte fanns några partiklar i luften

 

Fred var med och förankrade hos sjukhusledningen att det krävdes mobil luftrening i risklaboratoriet där det utfördes mycket PCR-analyser. Efter att han analyserat marknadens utbud av luftrenare föll valet på Genano och modellen Genano 310.

 

Genano 310 är en kompakt och mobil luftrenare som är lämplig för bland annat sjukvårds- och laboratorieutrymmen. Reningsgraden är 99,5% och luftrenaren avlägsnar och avdödar partiklar i nanostorlek. Det innebär att luftrenaren eliminerar föroreningar som personalen kan föra med sig in i lokaler och även mikrober som virus, bakterier och mögel. När Fred blickar tillbaks minns han ett tillfälle när det efter installationen av luftrenaren skedde en kontroll med partikelräknare.

Genano 310

 Genano 310

 

Vi blev imponerade. Testet visade att det inte fanns några som helst föroreningar eller partiklar i de delar av laboratoriet där det var som mest känsligt för kontaminering. Vi insåg då att vi lyckats med vår målsättning att få ultraren luft.

 

Luftrenare med Hepa-filter var aldrig aktuellt

 

Fred berättar att luftrenare med Hepa-filter aldrig var ett alternativ. Detta av flera anledningar. En var att man inte ville utsätta sig för risken att få bakterietillväxt i filtret.

Kravet på att hantera ett Hepa-filter såg vi som en riskfaktor. Eftersom Genanos luftrenare avdödar bakterier och virus slapp vi tänka på rening vilket vi såg som viktig fördel. En annan fördel är att Genanos luftrenare, till skillnad mot luftrenare med Hepa-filter, klarar av att eliminera partiklar i nanostorlek.

 

Medarbetare vid Laboratoriemedicin Sundsvall, Fotograf Maria Händenstam

Medarbetare vid Laboratoriemedicin Sundsvall, Fotograf Maria Händenstam

 

Luftrenaren Genano 310 fortsätter att leverera ultraren luft lika effektivt idag som när den togs i drift för ungefär 15 år sedan. Sedan dess har sjukhuset införskaffat flera luftrenare från Genano. De används dels i renrum för substrattillverkning, dels på en provtagningsenhet. Fred har inte varit engagerad vid dessa installationer, men kanske har laboratoriets erfarenheter ändå haft betydelse.

 

Behovet av ultraren luft finns på många olika ställen inom sjukvården och kanske är det så att andra enheter inom sjukhuset inspirerats av Laboratoriemedicins goda erfarenheter, avslutar Fred Frölander med ett leende.

 

 

Kontakta oss!

 

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar