<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fallstudie på sjukhus i Italien visar på möjligheten till säker patientisolering med Genanos luftrening

 

På sjukhuset A.G Mastino di Bosa på Sardinien i Italien har en fallstudie genomförts för att bedöma hur ett system med luftrening kan säkerställa en hög luftkvalitet och en effektiv klinisk riskhantering. Bakgrunden är att det på sjukhusets akutmottagning funnits ett behov av att tillåta en säker isolering av patienter som lider av smittsamma sjukdomar och virus som exempelvis SARS-CoV-2. Anledningen är att ventilationssystemet på mottagningen inte är konstruerat så att det förhindrar återcirkulation av oren luft och spridning av infektioner. Sjukhusets ansvariga har därför lagt stor prioritet vid att hitta en lösning på problemet som kan ge en kontrollerad miljö med så få partiklar som möjligt.

 

Fallstudien genomfördes så att Genanos luftreningsteknik installerades i ett av akutmottagningens patientrum. Luftrenaren har en luftreningskapacitet på 500 m3/h, en filtreringseffektivitet på 99,5% och tekniken renar luften från partiklar med en storlek på > 0,003 mm. I studien gjordes en jämförande luftkvalitetanalys av detta patientrum med ett patientrum utan luftrening. Vid denna analys mättes mängden partiklar samt graden av kontaminerade partiklar

Minskade kontamineringen av partiklar med 97 %

Analysen visade att kontamineringen av partiklar i rummet med Genanos luftrenare reducerats med 97 %. Resultatet är av stor betydelse eftersom partiklar anses vara bärare av patogener. En kraftig minskning av kontaminerade partiklar innebär därmed en minskad risk för spridning av luftburna infektioner och även en minskad risk för överföring av Covid-19. Analysen visade även att den mikrobiologiska kontamineringen av luften i patientrummet med Genanos teknik reducerats till noll.

En viktig erfarenhet även för svensk sjukvård

Fallstudien på sjukhuset i Italien bekräftar erfarenheterna från andra sjukhus i Europa som installerat Genanos luftreningsteknik. Ett exempel är Polen där 38 större regionala sjukhus valt vår luftreningsteknik för att bland annat skydda immunförsvagade patienter från infektioner genom att säkerställa ultraren luft i patientrummen. Min förhoppning är att man även inom den svenska sjukvården i större utsträckning än idag får upp ögonen för hur viktig roll luftreningen kan ha när det gäller att minska risken för smittspridning av virus och infektioner, säger Peter Christiansen som är försäljningsdirektör för affärsområdet Sjukvård & Laboratorier hos Genano.

 

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar