<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrening förbättrade snabbt inomhusluften på äldreboendet Solgården och ökade tryggheten under Corona

Bildtext: Sanna Bjerneby (tv), enhetschef vid Solgården i Gagnefs kommun, och kollegan Catharina Lindgren som är skyddsombud.

 

I Gagnefs kommun finns långt framskridna planer för hur framtidens äldreomsorg ska se ut. Ny- och ombyggnationer med höga kvalitetskrav på såväl boende- som arbetsmiljö utgör en central del av planerna. Idag har kommunen flera byggnader som inte är anpassade för äldreomsorgens behov. Ett exempel är Solgården som är ett särskilt boende med 24 lägenheter för personer med demensdiagnos. Solgården byggdes för några år sedan om och har sedan dess också renoverats. När personalen började få problem med Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO) riktades till slut misstankarna mot en renovering som utfördes 2016. 

 

Catharina Lindgren är skyddsombud på Solgården. När hon blickar tillbaka på de första åren efter renoveringen var det en jobbig period för många medarbetare.

”Vi hade mycket sjukskrivningar, många var trötta och hade också problem med allt från astmatiska besvär till klåda och huvudvärk. Folk mådde verkligen dåligt och situationen blev hela tiden värre och värre. I början misstänkte vi aldrig att det kunde vara renoveringarna som var orsaken. Vi trodde tvärtom att vi hade fått en väldigt bra innemiljö. Till slut förstod vi att det inte var så”, säger Catharina.

 

Våren 2019 kulminerade problemen och som skyddsombud arbetade Catharina intensivt för att få gehör hos kommunen. Till slut lämnades en så kallad 6/6a-anmälan in med begäran om åtgärder. Efter det hände mycket på kort tid.

 

gagnef genano ren luft som tjänst

En lyhörd fastighetsförvaltare med starkt engagemang

 

Mikael Larsson är fastighetsförvaltare på kommunens tekniska avdelning. Han tillträdde sin tjänst efter att renoveringarna var gjorda, men kan ändå berätta att de genomfördes för att man skulle få en lämpligare miljö för ett demensboende. Till vissa delar blev det så, men försämringen av innemiljön var det ingen som hade räknat med.

”Det är givetvis alarmerande när så många drabbas och mår dåligt. Vi agerade snabbt för att få besked om vad det var som orsakade problemen. Ett konsultföretag anlitades som gjorde luftmätningar och tog materialprover. Utredningen visade att det fanns problem med bland annat emissioner och fukt i fastigheten. Utmaningen vid Solgården var att det inte fanns möjligheter att evakuera då det är ett demensboende. Vi tog därför fram en åtgärdsplan för att så fort som möjligt återställa en trygg arbets- och boendemiljö”, förklarar Mikael.

 

Mikael Larsson fastighetsförvaltare Gagnefs kommun bild 2

Fastighetsförvaltare Mikael Larsson, Gagnefs Kommun

 

Catharina Lindgren är tacksam för engagemanget och stödet från Mikael, och det nära samarbetet med Sanna Bjerneby som är enhetschef på Solgården. ”Mikaels engagemang betydde mycket och han blev en viktig drivkraft. Till slut var det många som var engagerade och drev på för att verkligen lösa problemet. Att jag och Sanna jobbade nära tillsammans hade också stor betydelse för att vi till slut skulle komma fram till en bra lösning”, berättare Catharina.

 

Såg hur luftrening hjälpt ett äldreboende i Avesta kommun

 

Som ett led i den åtgärdsplan som togs fram ingick ett besök hos Avesta kommun som också haft problem med ohälsosamma emissioner på ett äldreboende. Inte heller här skedde någon evakuering utan lösningen blev installation av luftrenare från Genano. Besöket ledde fram till ett beslut om installation av luftrenare även på Solgården.

 

Hos Genano blev det inomhusmiljöspecialisten Hans-Olof Backberg och leg.sjuksköterska Anna Adamsson som fick två nyckelroller. Hans-Olof med att föreslå var och hur många luftrenare som skulle installeras, och Anna med att genomföra de symptomundersökningar som ingår i Genano Ren Luft som Tjänst. En symptomundersökning genomfördes både innan luftrenarna installerades och vid några tillfällen under det första året de var i drift. ”När det finns en stor oro och även ohälsa hos personalen har symptomundersökningarna en viktig roll. Personalen upplever att de blir sedda och att deras oro tas på allvar. Arbetsgivaren får också en bra bild av hur personalen uppfattar förbättringen av inomhusluften och får därmed lättare att bedöma om det krävs ytterligare åtgärder, förklarar Anna.

 

Anna Adamsson_25.2.2021

Leg. Sjuksköterska Anna Adamsson, Genano AB

En snabb förbättring av både arbets- och boendemiljön

 

En månad efter att Catharina lämnat in sin anmälan med begäran om åtgärder var ett stort antal luftrenare i drift på Solgården. I varje lägenhet installerades mindre luftrenare medan större modeller placerades i bland annat korridorer, samlingsrum och fikarum. Hos personalen fanns förhoppningar om att inomhusluften snabbt skulle förbättras, men kanske inte så snabbt som faktiskt blev fallet. Hur fort det gick överraskade Sanna Bjerneby.

 

”Det blev en fantastiskt snabb effekt. När vi gick in i ett rum i källaren där en av de första luftrenarna tagits i drift trodde vi först att man haft korsdrag. Efter mindre än en timme kände vi en stor skillnad och för oss råder det ingen tvekan om vad luftrenarna betytt för att rena inomhusluften. Oron hos personalen sjönk snabbt efter att alla luftrenare tagits i drift liksom problemen med ohälsan. Här vill jag också passa på att ge en eloge till medarbetarna på Genano. De har verkligen ställt upp och agerat snabbt när vi haft frågor och behöver hjälpt. Annas arbete med symptomundersökningarna har också haft ett stort värde då de gjort att personalen känt sig delaktiga”, säger Sanna.

 

En ökad trygghet under ett tufft Coronaår

 

I drygt tio år har Genano AB med luftrenare och Genano Ren Luft som Tjänst hjälpt många olika kunder i Sverige att lösa problem med främst Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Luftreningsteknologin har under det första året med Corona också fått en annan viktig roll.

Genanos teknik kan bidra till minskad smittspridning genom att luften renas från luftburna partiklar. Denna möjlighet har tills idag främst utnyttjats internationellt av många sjukhus men också privata arbetsgivare. Även på Solgården finns det tankar om att luftreningen haft betydelse för att lindra effekten då äldreboendet haft få fall av Covid-19.

 

”Vi har diskuterat detta och många av oss tror att luftrenarna har en viktig roll. Vi har också ställt oss frågan vad som hade hänt om inte luftrenarna varit på plats. Jag känner att luftreningen gett en ökad trygghet under pandemin”, säger Catharina Lindgren.

 

Även Sanna Bjerneby har samma tankar. ”Det är flera av oss som menar att luftreningen tillsammans med andra åtgärder bidragit till att Solgården drabbats lindrigare under ett tufft Coronaår. Jag vill också lyfta fram vår fantastiska personal som verkligen kämpat för att följa alla nya rutiner som tillkommit för att minska risken för smittspridning. Det har varit och är fortsatt tufft. Samtidigt är det väldigt glädjande att vi genom luftreningen har fått en innemiljö där inomhusluften håller mycket hög kvalitet och som gör att både personal och boende mår bra”, avslutar Sanna Bjerneby.

 

 

---

 

Läs gärna denna artikel om Luftrenare viktig del av skyddsprogrammet på Coronaklinik i Esbo: https://www.genano.com/sv/referenser/luftrenare-viktig-del-av-skyddsprogram-pa-coronaklinik-i-finland

 

 
 

---

 

Kontakta oss!

 

Kontakta någon av våra inomhusmiljöspecialister för mer information, eller lämna dina uppgifter så tar de kontakt. 

 

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning