<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrenare viktig del av skyddsprogram på coronaklinik i Finland

När sjukvårdsmyndigheterna i Esbo stad i Finland tog beslut om att omvandla en hälsocentral till en coronaklinik togs också beslut om ett omfattande skyddsprogram för att förhindra smittspridning till personalen. Som en del av programmet installerades ett 60-tal luftrenare från företaget Genano. Tester har visat att dessa luftrenare mycket effektiv kan rena inomhusluften från virus och bakterier. Kliniken i Esbo öppnades i mars månad och fram till idag har ingen i personalen smittats av coronaviruset på sin arbetsplats.

 

Finland klarar sig väldigt bra i kampen mot coronaviruset. Enligt färsk statistik har landet bland det lägsta antalet insjuknade och döda i hela Europa. Det är bara i Norge som färre personer har avlidit till följd av COVID-19. De bakomliggande orsakerna till Finlands framgång är många, men en viktig orsak är att de finska myndigheterna i ett tidigt skede införde restriktioner och rekommendationer som landets invånare också följt. Ett exempel är användningen av munskydd.

 

När coronapandemin tog fart runt om i Europa beslutade också lokala sjukvårdsmyndigheter i Finland att vidta olika åtgärder för att minska risken för en bred smittspridning. Ett exempel är Esbo stad där en central hälsocentral redan i mars månad gjordes om till en coronaklinik för patienter med symtom på COVID-19. Ett rigoröst skyddsprogram infördes på kliniken för att minimera risken att personalen skulle utsättas för smitta. Förutom ansiktsmasker, skyddsjackor, olika slags säkerhetsutrustning, ytdesinfektion och utökade rengöringsrutiner installerades också ett 60-tal luftrenare från Genano i provrum, väntrum och olika personalutrymmen. Under de tio månader som kliniken varit i drift har ingen ur personalen smittats av coronaviruset i samband med arbete på kliniken.

 

”Visar hur viktig luftreningen är som komplement till andra skyddsåtgärder”

 

Nästan samtidigt som Genano fick i uppdrag att installera det stora antalet luftrenare på coronakliniken i Esbo fick företaget också en förfrågan från hälsomyndigheterna i Kina. I Kina byggdes i ett tidigt skede särskilda avdelningar på ett flertal sjukhus för vård av coronapatienter. Även på dessa avdelningar installerades mycket snart luftrenare från Genano för att minska risken för smittspridning.

 

Peter Christiansen, nordisk försäljningsdirektör på Genano Oy, ser coronakliniken i Esbo och sjukhusen i Kina som föredömen när det gäller att införa verkligt effektiva skyddsåtgärder och där luftrening är en viktig del.

”Det framgångsrika skyddsprogrammet på coronakliniken i Esbo visar verkligen hur viktig luftreningen är som komplement till andra skyddsåtgärder. Att ingen ur personalen utsatts för smitta under tio månader talar sitt tydliga språk. Min förhoppning är att även myndigheter, sjukvårdsorganisationer och ansvariga för äldreboenden i Sverige ska utöka de olika skyddsåtgärder som redan införts och genom luftrening skapa en ren inomhusluft utan virus. I Esbo är det primära att skydda personalen, men på svenska äldreboenden är det både personal och de boende som förtjänar ett bättre skydd än vad som är möjligt idag utan luftrening”, säger Peter Christiansen. 

 

Kontakta oss!

 

Vill du veta vad Genano kan göra för Er? Lämna dina kontaktuppgifter så kommer en inomhusmiljöspecialist att ta kontakt.

Ladda ned den kostnadsfria köpguiden för att välja luftreningslösning