<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Garanterad ultraren luft i Mobidiags molekylärdiagnostiklaboratorium

 

  • Utvecklar och tillverkar plattformar för molekylärdiagnostik och testkit för identifiering av mänskliga patogener.
  • Specialister inom hantering av antimikrobiell resistens och vårdrelaterade infektioner (VRI), genom pålitliga kostnadseffektiva lösningar för molekylärdiagnostik och att upptäcka gastrointestinala infektioner, inklusive de mest kliniskt relevanta typerna av bakterier, parasiter, virus och antibiotikaresistens.
  • Grundat 2000.
  • Finskt multinationellt företag med huvudkontor i Finland och kontor i Frankrike, Sverige och Storbritannien.
  • Världsomfattande distributionsnätverk.

Utmaningen

 

För att identifiera mänskliga patogener används PCR-teknik, där DNA-målsegment mångfaldigas, vilket genererar tusentals upp till miljontals kopior av en viss DNA-sekvens. Därför är det extremt viktigt med en ren laboratoriemiljö.

 

”Utmaningen inom luftrening är inte bara traditionell partikelrening. För oss är den mest kritiska aspekten reningen av den amplifieringsprodukt som vi själva gör i labbet”, förklarar VD Tuomas Tenkanen. 

En kontaminering av våra prover eller produkter med amplifieringsprodukter kan leda till felaktiga positiva resultat i våra diagnostiktester. PCR-amplifieringsprodukterna (”amplikoner”) är mycket svåra mål för luftrening, eftersom de är mycket små. Deras storlek är mellan 100 och 500 baspar, vilket motsvarar 30–200 nanometer. Traditionella HEPA-filter har inte tillräcklig kapacitet för att filtrera dessa amplikoner”, tillägger han.

 

Målet är att ha luftrening i både FoU- och produktionslaboratorier, så att kontamineringen av proverna minimeras. Det viktigaste målet för luftrening är att eliminera PCR-amplikoner, bakterier och virus.

 

Lösning

 

För att nå de mål som beskrivs ovan, vilket kan ses som en riskminimering, placerades luftrenare från Genano i de arbetsrum som hade störst inverkan på produkternas renhet eller där det fanns risk för korskontaminering mellan laboratorierum på grund av luftburna partiklar.

 

Beroende på den önskade nivån av ren luft, installerades tre olika lösningar för luftrening.

I två rum passerade tilluften genom Genano 4500-luftrenare innan den kom ut i rummen.

 

Förutom rening av tilluft användes fristående Genano 4500-luftrenare för att få luftcirkulation och rena luften på kritiska platser i lokalerna.

Ventilationen justerades för att uppnå optimal tryckskillnad mellan rummen i laboratoriet, och därmed förhindra att luftburna partiklar och smittämnen överförs till rena områden.

 

Resultat

 

Mätningar av luftburna partiklar har genomförts i laboratoriet enligt ISO 14464–1.

  • Laboratoriet har nu två rena rum där partikelantalet uppfyller ISO 6
  • Luften i dessa laboratorier är 96 % renare än centralutrymmet (provtagning av 0,3 μm-partiklar på 10 provtagningsplatser).

 

Genanos luftrenare säkerställer hög standard och kvalitet som eliminerar risken för defekta produkter, vilket är av yttersta vikt för denna typ av verksamhet. Tillförlitlighet är centralt inom molekylärdiagnostik och luftrenare från Genano med kapacitet att eliminera luftburna mikrober är en lösning som fungerar.

 

Kunderna förväntar sig att ha 100 % pålitliga och säkra plattformar för molekylärdiagnostik och testkit, därför skulle ett misslyckande på detta område skada företagets goda rykte på marknaden. 

”Vi granskas regelbundet enligt standarderna ISO 9001 och ISO 13485. Våra kvalitetsstyrningssystem garanterar att vi följer principer och tillvägagångssätt med högsta tänkbara kvalitet för att utveckla och leverera säkra högkvalitetsprodukter till våra kunder. Därför är luftrenare från Genano en perfekt lösning för våra behov, eftersom den inte bara stoppar amplikoner utan även förstör dem”, sammanfattar Tuomas Tenkanen.

 

 

Kontakta oss!

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar