<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Luftrenare räddade Gamla Byns förskola i Avesta

Förskolan som var byggd på 1960-talet visade sig ha en inomhusmiljö med flera ohälsosamma överraskningar. Luftrenare från Genano räddade situationen och det gick att undvika både hälsorisker och onödigt höga kostnader för evakuering.

 

I Avesta kommun finns ett kommunalt fastighetsbolag som heter Gamla Byn AB. I ägandet finns förskolan Violen som uppfördes på 1960-talet. Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två syskonavdelningar för de äldre barnen. Fastigheten togs för några år sedan ur drift ett tag. Ökade behov inom barnomsorgen gjorde att lokalerna åter togs i bruk.

Medarbetare vid förskolan framförde önskemål om åtgärder till Gamla Byn som påbörjade planeringen av en upprustning av befintliga lokaler. Kostnaden för en ny ventilationsanläggning var betydande och för säkerhets skull valde Gamla Byn att genomföra en byggnadsteknisk skadeutredning för att undvika överraskningar.

 

Analyser pekade ut orsakerna

 

Utredningen visade på allvarliga brister i konstruktionen. Träskyddsmedel hittades vid analys av materialprov från trä, efter att spår av klorfenoler och kloranisoler upptäckts som emissioner i luftprover. Luftprover visade även markörer för mikrobiell aktivitet samt TXIB, en mjukgörare i plastmaterial. Analys av materialprover visade på förhöjda värden av bakterier och svampar. Inte förvånande började nu kostnader för upprustningen att dra iväg.

Ställd inför kraftigt ökade kostnader för upprustning av förskolan övervägde fastighetsägaren att evakuera verksamheten. Produktion av nya lokaler pågick och beräknades vara klar följande år. Utmaningen blev dock dubbel då förskolan hade ett akut lokalbehov till dess nya lokaler kunde tas i bruk.

 

Luftrenare gav markant förbättring


Lösningen från Genano var att temporärt installera effektiva luftrenare i utsatta lokaler på förskolan. Genom att skydda medarbetare och barn från misstänkt ohälsosamma emissioner, både kemiska ämnen i gasform och partiklar, i inomhusluften kunde verksamheten tryggt fortsätta att bedrivas under den tid som nya lokaler producerades. Resultaten av provtagningar före/efter luftrenare visade på en markant förbättring av inomhusluften. Att sjukfrånvaron minskat i förskolans personal efter åtgärderna får ses som en trevlig bonus.

Betydande ekonomiska besparingar gjordes tack vare att verksamheten kunde fortsätta. En långsiktig strategisk hållbar lösning tillkom därefter. Gamla Byn tänkte nytt och löste problemen.

 

Vi hamnade i ett akut problem på förskolan då Miljö och Hälsa gjorde en bedömning att skolan skulle stängas ganska omgående. Men med hjälp av Genano och deras luftrenare fick vi den frist vi behövde tills nya förskolan kan öppna!” säger Ola Westerlund, teknisk chef Gamla Byn AB.

 

Ola_Westerlund_1avesta

Ola Westerlund, teknisk chef Gamla Byn AB

 

Kontakta oss!

 

Finns det problem med inomhusmiljö i fastigheter i din närhet, eller till och med tecken på ohälsa bland anställda? Eller vill du veta vad våra kunder säger mer om oss? Ta kontakt med din Genano inomhusmiljöspecialist för ytterligare information.

Vill du läsa mera om Genano Ren Luft som Tjänst? https://www.genano.com/sv/iaq

Ladda ned den kostnadsfria guiden att välja en luftrenare