<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nanjing South New City Medical Center

 

  • Öppnades i december 2018.
  • South New City Medical Center är ett viktigt försörjningsprojekt i centrala Nanjing South New City. 2,9 miljarder RMB har investerats i att bygga sjukhuset.
  • Storskaligt och brett sjukhus, som integrerar medicinsk behandling, undervisning, vetenskaplig forskning, rehabilitering, hälsovård och akutsjukvård, och kan hantera 1 500 bäddar.

Utmaning

Sjukhusets ledning anser att det är viktigt för patienternas och personalens säkerhet, samt det nya sjukhusets image, att sköta infektionskontroll och förhindra korskontamineringar på sjukhuset från början, genom att ta hand om luftrening i kritiska områden.

Vår lösning

Genano har erbjudit Nanjing South New City Medical Center G4500 luftreningsenheter, tillsammans med lösningar för övertryck, undertryck och intern cirkulationsrening och -desinfektion för intensivvårdsavdelningar, neonatala intensivvårdsavdelningar, förlossningsoperationssalar, hemodialysoperationssalar, sterila tumöravdelningar, infektionsavdelningar, PCR och cellaboratorier. Sjukhuset har köpt 28 Genano-enheter, för att kunna säkerställa en ultraren miljö i de kritiska områdena.

Resultat

 Med Genanos testade teknik, som utvecklats specifikt för luftrening på sjukhus, laboratorier, kliniker och renområden, ger en mobil och agil lösning effektivare infektionskontroll i kritiska områden, där HEPA inte räcker till.

 

Denna mobila lösning kan användas för att effektivt förebygga vårdrelaterade infektioner. Den erbjuder flexibelt skydd för människor genom att avlägsna luftburna smittor vid smittkällan och spelar därför en viktig roll för personalens och patienternas säkerhet.

 

New South town hospital bed

New South town hospital room

New South town genano air purifier

 

Kontakta oss!

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar