<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Överträffar förväntningarna på Mannheim Universitätsklinikum

 

Mannheim Universitätsklinikum består av 30 kliniker och täcker hela spektrumet av vårdområden och specialkliniker Universitetskliniken ägs av staden Mannheim och omfattar storstadsregionen i Rhein-Neckar-triangeln. Huvudfokus för GMP är bland annat kraven på hygien, anläggningen, utrustningen och i allra högsta grad luftkvaliteten.

Utmaning

Avdelningen för klinisk radiofarmaci på Institute of Clinical Radiology and Nuclear Medicine på Mannheims universitetsklinik behövde minska antalet partiklar i produktionsprocessen. 

Institutet ville följa god tillverkningssed (GMP) för radiofarmaka enligt de tyska och internationella riktlinjerna för att förbättra luftkvaliteten inom en särskild tillverkningssektor.

Antalet partiklar i storleksintervallet mellan 0,5 μm och 5,0 μm är relevant för GMP-avsnittet.

Lösning

Chefen för radiofarmaciavdelningen, professor Björn Wängler, beslutade att installera en Genano 5250-enhet i laboratoriet.

Genom att använda luftreningsenheten Genano 5250 uppnåddes en mycket lägre avvikelse från GMP-gränserna.

”Vi uppnådde mycket bättre resultat än vi behövde enligt GMP.” – Professor Björn Wängler

Resultat

Efter att ha kört ett detaljerat testmönster var kunden extremt nöjd med resultatet. ISO-klass 7 uppnåddes med < 350 000 partiklar på 0,5 μm/m3 i det specifika testrummet. Det här resultatet var till och med bättre än kraven från regionens hälsovårdsnämnd. Det var också enkelt att ta med den mobila luftreningsenheten till andra avdelningar för att förbättra kvaliteten på inomhusluften där det behövdes.

 

Ta del av hur har andra organisationer förbättrat kvaliteten på sin inomhusluft?

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar