<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det andra anknutna sjukhuset i Nanjing Medical University Institutionen för pediatrik

 

  • Grundades 1951.
  • Förstklassigt allmänt sjukhus på tredje nivån direkt under Jiangsu Provincial Health and Family Planning Commission.
  • Omfattar medicinsk behandling, undervisning, vetenskaplig forskning och välfärd.
  • Lokalerna är 90 000 kvadratmeter, anläggningstillgångarna är värda 845 miljoner RMB, inklusive 526 miljoner RMB för professionell utrustning, 1 520 tillgängliga bäddar, 45 öppna avdelningar och fler än 2 300 anställda.
  • 200 specialistbäddar för 8 000 patienter varje år.
  • Fler än 300 000 patienter behandlades på öppenvårds- och akutmottagningen 2018.
  • Fler än 60 läkare.

Utmaning

Varje vinter behandlade pediatrikavdelningen på Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University ett stort antal barn med feber och influensa. Den här typen av kontinuerlig fullbeläggning eller till och med överbeläggning medför också dolda faror med diagnos, behandling och infektionskontroll totalt sett. Hundratals barn behandlas varje dag och det ger en betydande risk för bakterieutbrott, särskilt när det handlar om små barn. Vid otillräcklig ventilation är pediatrikavdelningen, som är full av infekterade patienter, en källa till vårdrelaterade sjukdomar.


Lösning

I den här situationen höll sjukhusets ledning och kontrollavdelning ett akut möte och beslutade att köpa två Genano-enheter.  Genanos unika luftreningslösning bygger på elektrisk filtreringsteknik, som eliminerar mikroorganismer, bakterier och virus i luften.  Genanos luftreningsutrustning löste därför problemet med tilluftens kvalitet, och kan rekommenderas för den här typen av situation.

 

Resultat

 

Genano eliminerade de dolda farorna med infektioner, och förbättrade miljön för diagnos och behandling inom pediatriken. Antalet infektioner minskade kraftigt och sjukvårdspersonalens hälsa och säkerhet har skyddats.

 

hospital air decontamination nanjing

nanjing hospital air purification

 

Kontakta oss!

Ladda ned kostnadsfria forskningsresultat om Genanos luftreningslösningar