<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1843732482513221&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan smittspridning på äldreboenden minimeras med luftrening?

 

Trots tuffa förutsättningar har personalen inom svensk äldreomsorg gjort sitt yttersta för att skydda de boende och varandra från Covid-19. Ändå har äldreomsorgen drabbats hårt av pandemin. I rapporten ”Internationella erfarenheter av covid-19 i äldreomsorgen” (nov 2020), skriven av professor Marta Szebehely konstateras att byggnader där äldreomsorg bedrivs inte är anpassade för att minska smittspridning.

 

Ett exempel är byggnadernas ventilationssystem som inte klarar en lika hög luftväxling som på sjukhus. En effektiv luftväxling har i decennier setts som en garant för hälsosam inomhusluft. En svensk inneklimatforskare uppger i en artikel om Covid-19 att ventilation som fungerar enligt riktlinjerna räcker långt för att minska smittspridning. Är inte ventilationen tillräckligt bra är hans råd: Vädra ut med ordentligt tvärdrag.

Många äldreboenden klarar inte Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

 

Från den 1 januari i år gäller nya föreskrifter för arbetsplatser. Där anges att en arbetsplats ska kunna förses med minst sju liter uteluft per sekund och person. Dessutom att luften ska vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan.

”Idag är det givetvis ett stort fokus på Covid-19 och minskad smittspridning. Samtidigt får man inte glömma bort arbetsmiljökraven. Sannolikt är det ett mycket stort antal äldreboenden där ventilationssystemen inte klarar av att svara upp mot de nya förskrifterna. Här blir det möjligt att istället svara upp mot kraven med hjälp av luftrening. Att vädra ut oönskade partiklar och virus ser jag inte som ett alternativ ”, förklarar Hans-Olof Backberg som är inomhusmiljöspecialist på Genano AB. 

Snabb förbättring av inomhusluften på äldreboende i Gagnef

 

Genano har utvecklat en patenterad teknologi för luftrening som är kärnan i företagets varumärke Genano Ren Luft som Tjänst. Tjänsten omfattar provtagningar, luftkvalitetanalyser, symptom-undersökningar, luftrening och uppföljning. Anna Adamsson på Genano AB är leg.sjuksköterska och ansvarar för företagets symptomundersökningar. Hon har arbetat som sjuksköterska sedan 1980-talet och vill bidra till en ökad insikt om luftreningens betydelse för bland annat äldreomsorgen.

”Personalen inom äldreomsorgen gör en fantastisk arbetsinsats. De, och givetvis alla boende, förtjänar en bra inomhusmiljö med ren luft där risken för såväl föroreningar som smittspridning är så liten som möjligt. Ofta anlitas vi för att lösa problem med Ospecificerad Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Ett exempel är ett äldreboende i Gagnef där vår luftrening gav en snabb förbättring av inomhusluften. För oss är det viktigt att också visa hur vår teknik för ren luft även kan reducera smittspridning och risken för infektioner. Vi har hjälpt många sjukhus runt om i världen att få en säker inomhusluft och den erfarenheten vill vi dela med oss av till svensk äldreomsorg”, säger Anna Adamsson.

 

Anna Adamsson_25.2.2021

Anna Adamsson, Leg. Sjuksköterska
 
 

Lästips: 

Du kan läsa mer om hur ett äldreboende i Gagnef räddat av Genanos luftrenare

Luftrenare viktig del av skyddsprogram på Coronaklinik i Esbo

Kontakta oss!